Registration

Enter your name
Enter your surname
Enter your phone number
Įveskite el. pašto adresą
Select the service
Choose a clinic

UAB ELDK, kodas 301738710, M. Valančiaus g. 7-57, Vilnius, pacientų registracijos tikslu tvarkys pateiktus duomenis, įskaitant registravimosi datą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būsimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Duomenys šiuo tikslu saugomi 1 metus nuo registracijos dienos. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės el. paštu info@lazerineklinika.lt.