Записаться на приём

Введите Ваше имя
Введите Вашу фамилию
Введите Ваш телефон
Įveskite el. pašto adresą
Выбрать услугу
Выбрать клинику

Esant Jūsų sutikimui, UAB ELDK, kodas 301738710, M. Valančiaus g. 7-57, Vilnius, tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkys jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Šie duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo (procedūros atlikimo) dienos ar jūsų sutikimo gavimo dienos.

Jūs turite teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu nurodytu tikslu ir teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės el. paštu info@lazerineklinika.lt.